Cursos i simpòsiums

– Assistència a la xerrada: “Els colors de la vida: com veure i viure en positiu” impartida per Dr. Antoni Bolinches, a la seu de la Delegació de Tarragona del COCP , 13.03.2008.

-Assistència al Seminari “La Neurociencia. Una alternativa a la Psicología Actual”, organitzat per la Divisió dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona i la Revista.

– Interdisciplinar de Psicología «Si…, entonces…», impartit pels professors Drs. M.Bunge,Golodrón, B. Dubrowsky, J.L. Pinillos i J. Ma Tous, a Tarragona els dies 15, 16 i 17 de Juny de 1987.

-Assistència a les “Primeres Jornades sobre Personalitat Creativa” organitzades per la Caixa de Pensions al Museu de la Ciència de Barcelona, 03.1987.

-Assistència al “Seminari teòric-pràctic sobre Reeducació”, organitzat pel Departament de Reeducació del Servei de Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l’Adolescent de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona,  9.10. – 11.12.1985.

-Assistència i col.laboració al “Primer Symposium Internacional sobre el Fracàs Escolar, Aprenentatge Verbal i Memòria”, realitzat a Tarragona al 05.1985.

-Assistència al «Primer Symposium Internacional sobre l’Estudi del procés evolutiu del deficient mental» (1983) a Tarragona.

-Assistència al “Curs sobre deficiència mental”, impartit pel Dr. Antoni Cambrodí a Tarragona, 1982-83.

Desplaça cap amunt